Borgmester

Borgmester Silkeborg kommunes borgmester Liberal Alliance vil kun pege på en borgmesterkandidat som har et ønske om at understøtte Liberal Alliances politik, og som har vist dette i den [...]

Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet Liberal Alliances arbejdsmarkedspolitik i Silkeborg Kommune Generelt ser vi i LA det, som værende en af de vigtigste opgaver, at sikre at alle der kan bidrage gør det! Silkeborg [...]

Silkeborg Sygehus og forebyggelse af sundhed

Silkeborg Sygehus og forebyggelse af sundhed Patienten før systemet! Det er udtryk for en ”systemet før patienten”-tankegang, når Silkeborg sygehus, der er et af landets bedste og mest veldrevne [...]

Kultur, idræt og foreninger

Kultur, idræt og foreninger i Silkeborg En aktiv fritid giver en god fremtid KULTUR Kultur er først og fremmest et personligt – men også et fælles anliggende. Liberal Alliance i Silkeborg mener, [...]

Bygninger og anlæg

Bygninger og anlæg i Silkeborg Færre men bedre og fremtidssikrede bygninger Silkeborg Kommune råder over en del bygninger i hele kommunen. Det er Liberal Alliances politik at vi skal opdatere og [...]

Vej og Trafik

Veje og Trafik i Silkeborg Flere cykelstier og bedre veje Silkeborg kommune dækker et relativt stort areal og består af flere byer og landsbyer. Dette kræver en velanlagt kollektiv trafik [...]

Ældrepleje

Ældreplejen i Silkeborg Mindre bureaukrati, mere frihed Vi har i Silkeborg kommune nogle kerneopgaver der skal løses, herunder at tage os af de ældre i kommunen. Liberal Alliance i Silkeborg vil [...]

page 1 of 2