Bygninger og anlæg i Silkeborg

bygninger_1

Færre men bedre og fremtidssikrede bygninger

Silkeborg Kommune råder over en del bygninger i hele kommunen. Det er Liberal Alliances politik at vi skal opdatere og nedbringe antallet af bygninger som kommunen råder over, men ikke nødvendigvis have færre kvadratmeter til rådighed. Når man nedbringer antallet af bygninger, bliver der flere penge til at opretholde et godt vedligeholdelsesniveau på de bygninger man har. Vedligeholdelsesniveauet skal generelt løftes for de kommunale bygninger, hvor man har brugt for lidt ift. hvad der anbefales. Ved at sælge kommunens bygninger åbner man også op for at nye ting kan opstå og foregå.
Der skal løbende arbejdes på at få opdateret bygningerne energimæssigt i den forstand at det økonomisk er en god investering.

Silkeborg Kommune opfører hele tiden nye bygninger; skoler, børnehaver, plejehjem, haller mv… når der er behov for det.
Det er Liberal Alliances politik at man løbende opfører nye bygninger, som er så fremtidssikrede som muligt. Bygningerne skal ligge der hvor der er en så bred som mulig opbakning til og brug af de ejendomme man opfører. Det er ikke kommunens opgave at lave prestige byggeri eller opføre bygninger der kun tjener en meget snæver interesse.

På det private område understøtter Liberal Alliance at man kan bygge så højt og så stort som man har lyst til, dog uden at man generer andre private ejendomsejere. Man skal dog kunne acceptere ændringer som må kunne forventes når bor i det givne område. Bor man i midtbyen af f.eks Silkeborg må man acceptere at der bliver bygget f.eks højhuse i 10 etager eller højere.

Related Projects

Start typing and press Enter to search