Kultur, idræt og foreninger i Silkeborg

En aktiv fritid giver en god fremtid

KULTUR

Kultur er først og fremmest et personligt – men også et fælles anliggende. Liberal Alliance i Silkeborg mener, at der skal lægges vægt på at skabe gode rammer for kunsten og for kulturen. Kulturpolitik har til formål at sikre alle borgere, både børn og voksne, lige adgang til kunst og kultur i hele kommunen.

Kommunen skal primært støtte de kunst- og kultur institutioner, museer mv., der har en almen interesse for kommunens borgere, og som kan være med til at fremme turismen. Derudover at benytte de små tiltag, hvor vi får meget kultur og frivilligt engagement for pengene.

IDRÆT

Liberal Alliance Silkeborg ønsker at være med til at skabe gode rammer og faciliteter for idrætten på alle niveauer. Det er vigtigt at sikre lokalområdernes muligheder for at udøve idræt og samtidig kunne tilbyde idræt på højt niveau.

Haller er en af de ting Liberal Alliance i Silkeborg har arbejdet meget for at få på dagsordenen. Som man også kan læse mere om her: http://lasilkeborg.dk/nye-haller-i-silkeborg/

Idræts- og aktivitetstilbud til børn og unge prioriteres højt. De frivillige ledere og trænere skal have høj status, så det er vigtigt at give dem, den plads og de muligheder, der er nødvendige for at fastholde deres motivation og mulighed for at kunne arbejde med idræt for børn og unge.

Hvad har vi opnået:

Hævet tilskuddet gradvist til de unge der dyrker idræt fra 107 kr. pr barn/ung i 2014 til 190kr i 2018.

Vi har fået en hal 2 til Buskelund og Hvinningdalområdet og en hal 2 til Gødvadområdet.

Hvad vil vi opnå fremad:

Vi vil arbejde for et højere tilskud til børn og unge der dyrker idræt, for at få pengene derhen hvor interessen og frivilligheden er.

Vi vil arbejde for flere haller, der hvor der er vækst og efterspørgsel.

Related Projects

Start typing and press Enter to search