Veje og Trafik i Silkeborg

infrastruktur_1

Flere cykelstier og bedre veje

Silkeborg kommune dækker et relativt stort areal og består af flere byer og landsbyer. Dette kræver en velanlagt kollektiv trafik bestående af effektive busruter. Liberal Alliance vil arbejde for, at kollektive transportforbindelser mellem kommunens byer, uddannelsesinstitutioner mv. ikke forringes. Det er vigtigt for Liberal Alliance, at alle dele i kommunen har et fornuftigt forhold mellem transportbehov og kapacitet, så en øget bosætning forbliver attraktivt i hele kommunen.

Der skal være fokus på at bybusserne udvider deres ruter i takt med at Silkeborg vokser, så byen uhindret kan forsætte sin vækst og tiltrække nye borgere.

Kommunen skal udbygge og sikre en god lokal infrastruktur bestående af gode, fremkommelige og trafiksikre veje og cykelstier. En del af vejnettet er lidt slidt og trænger til reparation eller nyt asfalt. Liberal Alliance mener, at der bør afsættes flere penge til vedligeholdelsen af vejene. Det vil være et godt signal til virksomhederne og borgerne, at gader og veje fremtræder jævne og godt vedligeholdte.

For at højne trafiksikkerheden vil Liberal Alliance arbejde for, at der bliver anlagt flere cykelstier. Samtidig vil det give motionisterne bedre muligheder for at udfolde sig – hvilket giver en sundhedsmæssig gevinst oveni.

Der skal skabes gode betingelser for de mange pendlere, der dagligt tager til og fra arbejde – Det gælder både de pendlere der tager bilen – og de pendlere der benytter sig af de kollektive trafik-forbindelser. Kommunen skal blandt andet. afsætte midler til at holde vejene farbare og fri for is og sne i vintermånederne.

Related Projects

Start typing and press Enter to search