Folkeskolen er og bliver folkets skole!

Af Morten Høgh. Medlem af Silkeborg Byråd for Liberal Alliance. Skolebestyrelsesmedlem ved Grauballe Skole.

Alle de mange elever, der skal videre på overbygningsskole, har nu valgt overbygning, og nogen har fået deres ønsker opfyldt, og det er jo dejligt. Der er også nogen, der ikke har kunnet få deres ønske opfyldt, og det er naturligvis noget ærgerligt. Forældre og elever vælger sammen ud fra interesse, hvor deres klassekammerater skal gå, hvor god skolen er på trivsel og det faglige.

Der kan være mange årsager til, hvorfor man vælger de forskellige skoler, og det ved i virkeligheden kun de, der søger. Så al spekulation er i virkeligheden unødvendig, man bør bare acceptere det frie skolevalg, som det det er, nemlig et frit valg.

Vi har i kommunen et sæt regler for, hvor mange som kan komme ind fra andre distrikter/egen overbygningsskole end deres egen. Der må max være 28 elever i klassen, og hvis der er 24, kan der ikke komme flere udefra. Men kunne det tal ikke hæves til 26, hvis der er et år var interesse for det? Det kunne selvfølgelig gå galt, og der kunne komme så mange tilflyttere, at man måtte oprette en ekstra klasse, men hvor tit vil det ske?

Jeg synes, vi skal have et fuldstændigt frit skolevalg på overbygningsskolen, og en overbygningsskole, der får lov at profilere sig og tiltrække elever og ikke bare må nøjes med at modtage og undervise.

Man må som udgangspunkt selv sørge for sin transport, når man foretager et frit valg. Hvis man har en dårlig økonomi, skal der dog være mulighed for at få hjælp til transport.

Det vil være et kæmpe plus for alle de forældre og elever, der bor her i kommunen, men vil også virke som en magnet for alle de potentielle borgere, der kigger ind i Silkeborg Kommune og ser en overbygningsskole, der står tydeligt frem med sine kvaliteter.

Jeg vil frem mod budgettet arbejde for, at vi finder den økonomi, der skal til, så det frie skolevalg kan få lov at være reelt frit! Folkeskolen er ikke bare et sted, man kan blive undervist, det er folkets skole. Det er et sted, hvor forældre/elever, skolebestyrelse og medarbejdere skaber en demokratisk institution, der uddanner og lærer de unge mennesker og klare sig i livet.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search