Marianne WürtzKandidat

Mit navn er Marianne Würtz, og jeg er en af de nye liberale kandidater til byrådet 2017. Det er jeg fordi jeg vil arbejde for en endnu bedre og fremtidssikret Silkeborg Kommune. Jeg flyttede til Gjern for over 20 år siden, ved et tilfælde i forbindelse med et nyt job. Men det er ikke et tilfælde at jeg er blevet boende. Det er et fantastisk sted, Silkeborg og omegn. Netop derfor ønsker jeg at være med til at gøre det at leve, bo og arbejde i Silkeborg Kommune nemmere og mere frit for den enkelte borger gennem alle livets faser, uden indblanding fra kommunens side. Jeg vil arbejde for at vore skattekroner forvaltes med den største respekt og med mest muligt udbytte i konkrete kerneopgaver tæt på borgeren. Set med mine øjne er den kommunale administration til for borgerne alene, og det fokus skal holdes skarpt hele tiden.

Mærkesag 1

En effektiv kommune, en mere effektiv Silkeborg Kommune med fokus på kerneopgaverne. Mindre bureaukrati og mere tillid er vejen frem, når vi vil skabe en konkurrencedygtig og effektiv kommune, hvor medarbejderne får lov til at udøve deres professionalisme – gøre det, de er bedst til. Mindre kontrol og skemaarbejde og mere tid helt tæt på barnet, den syge eller den gamle. Samtidig betyder det også udlicitering, som er et vigtigt værktøj at bruge for at sikre mest for skattekronerne og størst effektivitet. Silkeborg Kommune skal ikke brede sig ind over opgaver, der hører bedre hjemme i det private erhvervsliv, og kommunen skal undgå at være i konkurrence til private virksomheder. Eksempelvis er det ikke en kommunal kerneopgave at slå græs og klippe hække omkring bygninger, bl.a. fordi det skader de private muligheder for at skabe en ”grøn pleje” virksomhed.

Mærkesag 2

Fokus på kerneopgaverne, som ligger i kommunen og det frie valg for borgeren. Kerneopgaver er f.eks. vores sociale system, og folkeskolen, og her skal kommunen ikke skabe ulige konkurrence i forhold til private alternativer. Til gengæld skal der værnes om de gode og velfungerede kommunale enheder rundt om i hele Silkeborg Kommune, hvor langt mere decentralt selvstyre skal understøttes i hverdagen. Samtidig skal borgerne selv kunne vælge den løsning, der passer bedst for netop dem, når det f.eks. gælder børnepasning, skoler og ældrepleje.

Mærkesag 3

Lavere kommuneskat og afgifter. Jo flere penge du som borger har til din egen rådighed, jo større frihed og velstand har du og din familie. Det betyder frihed til at bruge pengene på det, der giver netop dig og dine glæde og dermed velfærd. Lavere kommuneskat og færre afgifter vil sikre større penge flow, og dermed en stærkere økonomi i Silkeborg Kommune, til gavn for alle borgere i kommunen.

Start typing and press Enter to search