Denne side er stadig under opbygning. Du kan være med til at præge det politiske indhold. Se mere under politikudvikling

note-thanun-hQXmjNi2baA-unsplash

Dagtilbud, skole og familie
Frihed, Indflydelse og Trivsel

Vi prioriterer valgfrihed, selvbestemmelse og børns trivsel. Vi vil styrke forældres valgmuligheder, inddrage elever og forældre i beslutningsprocessen og skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn kan trives og udvikle sig.

Valgfrihed

Vi ønsker at give forældre større indflydelse på deres barns uddannelse gennem øget valgfrihed og mangfoldighed af uddannelsesinstitutioner.

Selvbestemmelse

Vi tror på, at inddragelse af elever og forældre i beslutningsprocessen skaber bedre resultater og udvikler selvstændige og engagerede individer.

Borgernes Interesser Først

Vi vil reducere bureaukrati, effektivisere ressourceallokering og skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn har mulighed for at trives og udvikle sig, uanset baggrund eller særlige behov.

Liberal Alliance Silkeborgs politik inden for dagtilbud, skole og familie bygger på principperne om valgfrihed, selvbestemmelse og borgernes interesser først. Vi mener, at alle børn fortjener en kvalitetsuddannelse og et trygt og stimulerende miljø, der fremmer deres personlige og faglige udvikling.

Vi prioriterer valgfrihed inden for dagtilbud og skole. Vi tror på, at forældre og familier bedst ved, hvilken form for dagtilbud og skole der passer bedst til deres barn. Vi vil arbejde for at give forældre større indflydelse på deres barns uddannelse ved at øge valgmulighederne og mangfoldigheden af uddannelsesinstitutioner. Dette kan opnås gennem styrket konkurrence og etablering af forskellige pædagogiske tilgange og specialiseringer.

Selvbestemmelse er en central værdi i vores politik. Vi ønsker at give elever og deres forældre større indflydelse på deres uddannelsesforløb. Vi tror på, at elever, der har mulighed for at tage ansvar for deres egen læring, opnår bedre resultater og udvikler sig til selvstændige og engagerede individer. Vi vil styrke inddragelsen af elever og forældre i beslutningsprocessen og fremme en kultur, hvor deres stemmer bliver hørt.

I vores politik prioriterer vi også borgernes interesser først. Vi ønsker at sikre, at alle børn og familier får den støtte, de har brug for. Vi vil arbejde for at reducere bureaukrati og sikre en mere effektiv ressourceallokering, så midlerne bruges der, hvor de bedst gavner børnene. Vi vil også fokusere på at skabe et inkluderende miljø, hvor alle børn får mulighed for at trives og udvikle sig, uanset deres baggrund eller særlige behov.

Vi tror på, at en stærk forbindelse mellem skolen og familien er afgørende for børns trivsel og succes. Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem skolerne og forældrene ved at skabe åbne og transparente kommunikationskanaler. Vi ønsker at inddrage forældre i beslutningsprocesser og give dem større indflydelse på skolernes udvikling og prioriteringer.

Samlet set ønsker vi at skabe et dagtilbuds- og skolesystem, der giver børn og forældre valgfrihed og selvbestemmelse, prioriterer deres interesser og fokuserer på en inkluderende og høj kvalitetsuddannelse. Vi tror på, at disse principper vil sikre, at alle børn får de bedst mulige forudsætninger for at realisere deres potentiale og trives både fagligt og personligt. Vi er dedikerede til at arbejde for et stærkt samspil mellem dagtilbud, skole og familie, der gavner alle borgere i Silkeborg kommune.